ZELFREALISATIE

Zelfrealisatie is voor de gemiddelde westerling geen doel op zich. Er zijn maar weinig mensen gecommitteerd bezig met hun eigen verlichting. Veel mensen leven een bestaan dat tegengesteld lijkt aan verlicht leven. Het leven overkomt ze. Als je daar de kenmerken van verlichting tegenover zet, dan wordt het duidelijk dat hier iets te winnen valt.

Experience as Experience

There is no Experiencer
There is no Observer

There is no Experiencer - Er is geen Ervaringer

There is no Observer - Er is geen Observeerder, observator, waarnemer.

Er is alleen
Ervaring als Ervaring

Experiencer: Iemand die ervaringen heeft. Iets of diegene die ervaart. There is no Experiencer: Waar het op neer komt dat er niet iets of iemand is die ervaringen heeft. Hoe je dit in het Nederlands uitdrukt, ik kom tot de volgende wat vreemd uit te spreken vorm. Er is geen Ervaringer
Observer: There is no Observer: Waar het op neer komt dat er niet iets of iemand is die observeert. Er is geen Observeerder. Observeerder afleiding van Naamwoord van handeling observeren. Observator, naamwoord van handeling van observeren met het achtervoegsel -ator. Of makkelijker gezegd, er is geen waarnemer.

Steven Norquist

If I could teach the world a lesson it would be, no matter what you experience always remind yourself, “There is no experiencer, there is no observer.”
If you do this long enough and often enough you will one day know what’s going on. When that day comes you will realize nothing has changed, yet everything has changed.
It is a feeling and a knowing. An inescapable falling away of untruth. If you think you know it then you don’t. When you know it, you do. And when you do know it, no one can take it away from you.

Steven Norquist - What is enlightenment


Als ik de wereld iets zou mogen, aanreiken, ongeacht jouw ervaringen, herinner jezelf er dan altijd aan: "Er is geen ervaringer, er is geen waarnemer".

Als je dit lang genoeg herhaald, dan op een dag zul je begrijpen wat er gaande is. Wanneer die dag komt, zul je realiseren
dat niets is veranderd, en toch alles is veranderd. 

Het is een gevoel, en een weten. Een ontegenzegenlijk weg vallen van onwaarheid. Als je denkt dat je het weet, dan weet je het niet. Wanneer je het weet, dan is dit zo. En wanneer je het weet, dan kan niemand je dit afnemen.